• Podlipného 943/7, 180 00 Praha - Libeň
  • Napište nám

    info@akcento.cz

Konsolidace

Konsolidace

Nabízíme Vám následující služby v oblasti konsolidace:

  • školení a semináře
  • ověření existence povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku
  • sestavení konsolidované účetní závěrky tzv. „na klíč“
  • asistenci při sestavování konsolidované účetní závěrky vašimi pracovníky
  • provedení první konsolidace s Vámi a zaučení vašich pracovníků tak, aby konsolidace za další období mohli sestavit již samostatně

Podnikové finance a analýzy v oblasti financí

Podnikové finance a analýzy v oblasti financí

V návaznosti na Vaše potřeby provedeme analýzu oblasti financí a finančního řízení Vaší společnosti. Zjištěné údaje porovnáme s benchmarky na úrovni České republiky, které jsou k danému oboru podnikání k dispozici. Dále údaje srovnáme s hodnotami obecně očekávanými a hodnotami platnými pro Vaši oblast podnikání z pohledu mezinárodního (tzv. Emerging Markets).

Dále provedeme analýzu tzv. krycích příspěvků a identifikujeme, kde nejvíce spotřebováváte své tržby a výnosy. Doporučíme Vám, na jaké oblasti se zaměřit a kde je vývoj pro Vás největším rizikem.

Na základě analýzy navrhneme řešení oblastí, v nichž potřebuje Vaše společnost zlepšit svoji výkonnost tak, aby byla lepší než Vaše konkurence.

Na základě provedených analýz společně s Vámi navrhneme řešení, která společně implementujeme.

Oblast účetnictví

Oblast účetnictví

V oblasti účetnictví nabízíme zpracování metodiky účtování v různých oblastech (nehmotná aktiva – projekty, nástroje, deriváty a další) a jejich implementaci. Máme zkušenost v oblasti účetnictví platného v České republice a IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví). Vedle IFRS se zaměřujeme na finanční nástroje a deriváty, včetně zajišťovací dokumentace a její přípravy.

Pokud budete implementovat IFRS, připravíme pro Vás metodiku jejich zavedení, identifikujeme s Vámi rozdíly mezi IFRS a českými předpisy a připravíme předpisovou základnu. Zrealizujeme vyškolení Vašich pracovníků v této oblasti.

Vzdělávání v oblasti financí a souvisejících soft skills

Vzdělávání v oblasti financí a souvisejících soft skills

Oblast financí se prolíná celou společností a určitá úroveň znalostí z této oblasti je nutná pro každého vedoucího pracovníka. Pokud například výrobní ředitel rozhoduje o velikosti a struktuře zásob, rozhoduje do značné míry o ekonomických výsledcích celé společnosti. Při svém rozhodnutí jistě plně zohlední všechny technické aspekty. My jeho kompetence rozšíříme také o ekonomické dopady daných rozhodnutí tak, aby si byl vždy on i vedení společnosti jisto, že bude uděláno nejlepší možné rozhodnutí a zohledněna všechna důležitá ekonomická hlediska.