• Podlipného 943/7, 180 00 Praha - Libeň
 • Napište nám

  info@akcento.cz

EXPERT IFRS

EXPERT IFRS – Helena Vojáčková

V oblasti Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) se stanete experty.

Náš kurz je pojat jako distanční studium – obsahuje 3 semináře a domácí příklady na přípravu a zopakování probrané látky. Kurz je uzavřen testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát EXPERT IFRS. Naše společnost je registrována u Komory auditorů ČR a absolvovaný kurz je možné zahrnout do povinného vzdělávání (mimo povinné téma).

Kurz je určen všem, kteří se setkávají s IFRS, včetně přípravy tzv. „balíčků“ pro mateřskou společnost. Je pojat velmi prakticky, podstatné části jsou demonstrovány na příkladech. Zároveň se snažíme, abyste se na kurzu nenudili ☺ ať je toto Vaše první setkání s IFRS nebo o nich již víte hodně. Celý kurz bude demonstrován na konsolidované účetní závěrce velké společnosti.

Obsah

DEN 1

 • Úvod do IFRS, včetně vazby na české účetnictví
 • Koncepční rámec – základní koncepty IFRS
 • Prezentace účetní závěrky
 • Standardy v jednotlivých oblastech:
 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • Zadání příkladu č. 1 na domácí přípravu.

DEN 2

Diskuse nad řešení příkladu č. 1 z domácí přípravy.

 • IAS 38 – Nehmotná aktiva
 • IFRS 16 – Leasingy
 • IAS 40 – Investice do nemovitostí
 • IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 23 – Výpůjční náklady
 • IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
 • IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky

Zadání příkladu č. 2 na domácí přípravu.

DEN 3

Diskuse nad řešení příkladu č. 2 z domácí přípravy.

 • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
 • IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
 • IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
 • IAS 7 – Výkaz o peněžních tocích
 • IFRS 9 – Finanční nástroje – oblast opravných položek, efektivní úroková sazba
 • IFRS 13 – Reálná hodnota

V závěru semináře bude možné absolvovat test, který bude následně vyhodnocení.

IFRS 9 - Deriváty a zajišťovací účetnictví

IFRS 9 - Deriváty a zajišťovací účetnictví - Helena Vojáčková

Finanční deriváty jsou využívány k zajištění různých druhů rizik, v našich podmínkách se jedná nejčastěji o zajištění rizika měnového. Aby bylo možné deriváty spolu se zajišťovacím účetnictvím využít, je nutné splnit řadu podmínek. V rámci našeho semináře Vás seznámíme se zajišťovacím účetnictvím i těmito podmínkami. Budeme se také zabývat změnou, kterou přinesl nový standard IFRS 9 ve srovnání s IAS 39 a zastavíme se také u české legislativy v této oblasti.

Seminář je zejména určen vedle hlavních účetních, pracovníků controllingu, finančních ředitelů také pracovníků treasury, kteří řídí cash-flow a dalším pracovníkům řídícím rizika společnosti.

Druhy derivátů:

 • základní klasifikace (forward, futures, swap, opce)
 • účetní úprava IFRS vs.Česká republika
 • zajišťovací účetnictví – základní druhy
 • zajišťovací účetnictví – postup
 • podmínky zajišťovacího účetnictví

Praktické otázky implementace IFRS 16 Leasing

Praktické otázky implementace IFRS 16 Leasing – Helena Vojáčková

Standard IFRS 16 Leasing přináší pro řadu klientů velké změny. Tento seminář se věnuje praktickým dopadům na podnikatelské subjekty. Nabízí vedle teoretické základny, také praktické zkušenosti.

Obsah:

 • Finanční leasing z pohledu nájemce a pronajímatele
 • Otázky týkající se smluv – indexace, doba trvání, úroková sazba, vykazování..
 • Příklady s praktickými postupy řešení otázek, které Vás trápí

Srovnání s IAS 17 – Leasingy Standard IFRS:
16 Leasing přináší pro řadu klientů velké změny. Tento seminář se věnuje praktickým dopadům na podnikatelské subjekty. Nabízí vedle teoretické základny, také praktické zkušenosti.

Přihlašte se na seminář

Proč na seminář přímo k nám? 

Podělíme se s Vámi o praktické zkušenosti z projektů, na kterých pracujeme ! Ukážeme Vám, jak to děláme my 🙂 přímo v Excelu ! To na jiném semináři neuvidíte… (samozřejmě se zachováním anonymity získaných informací!)

Lektor: Ing. Helena Vojáčková, MBA – s bohatými zkušenostmi v oblasti auditu, školení, poradenství,…

Místo konání: Seminář se bude konat v krásných prostorách Opero. Při přihlášení 2 a více účastníků z jedné společnosti, sleva na každého dalšího 10%.

Objednávky a dotazy: Do přihlášky prosím, uveďte: vybraný seminář, jméno účastníka, identifikační údaje společnosti, email a telefon na účastníka a objednavatele. Odesláním přihlášky zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (viz také GDPR a Obchodní podmínky).

Certifikace: Námi pořádané semináře je možné zařadit jako kurzy v rámci povinného vzdělávání dle požadavků Komory auditorů ČR (mimo povinné téma).