• Podlipného 943/7, 180 00 Praha - Libeň
  • Napište nám

    info@akcento.cz

Obchodní podmínky pro pořádání seminářů společností Akcento, s.r.o.

Společnost Akcento, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Podlipného 943/7, PSČ 18000, IČ: 242 67 635, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v  Praze, oddíl C, vložka 199001. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Akcento, s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Akcento, s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky semináře.

Objednávky, přihlášky

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně, prostřednictvím emailové adresy seminare@akcento.cz.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Emailová objednávka Vám bude po přijetí zpětně potvrzena (zpravidla do dvou pracovních dnů). Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka Vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla Vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Zaplacená částka se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.
Úhrada je prováděna bankovním převodem – na základě zálohové faktury.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na zaslané faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme pomocí emailu v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

Ceny seminářů jsou na našich internetových stránkách uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci před začátkem kurzu.

Slevy

Našim klientům a klientům spřízněné společnosti Hedley Audit, s.r.o. nabízíme slevu ve výši 15%. Informace a žádost o slevu musí být uvedena v přihlášce k semináři.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 20 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden u každého kurzu.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce.
Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost Akcento, s.r.o., může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.