Akcento

Akcento s.r.o. je poradenskou společností, založenou v roce 2012. Společnost se od svého vzniku zaměřuje na projekty, které dávají jejich vlastníkům smysl, mají potenciál generovat cash flow a jsou přínosem pro všechny zúčastněné strany.

Vzhledem k pracovním zkušenostem, kterými disponujeme se naše společnost zejména zaměřuje na:

  • Projekty v oblasti financí
  • Nastavení metodiky účetnictví a poradenství v této oblasti (vč. IFRS a konsolidací)
  • Vzdělávání – příprava kurzů na míru
  • Nastavování procesů a jejich řízení
  • Problematiku outsoursingu
  • Realizaci restrukturalizace společností
  • Analýzy společností a doporučení řešení zjištěných problémů
  • Business plány
  • Řízení lidských zdrojů
  • Interní komunikaci

Náš název vznikl ze slova „AKCENT“ – důraz. Důraz dáváme na potřeby našich klientů a jejich maximální spokojenost.