Semináře

Praktické otázky implementace IFRS 16 Leasing – Helena Vojáčková

Standard IFRS 16 Leasing přináší pro řadu klientů velké změny. Tento seminář se věnuje praktickým dopadům na podnikatelské subjekty. Nabízí vedle teoretické základny, také praktické zkušenosti.

 • Obsah: Finanční leasing z pohledu nájemce a pronajímatele,
 • Otázky týkající se smluv – indexace, doba trvání, úroková sazba, vykazování...
 • Příklady s praktickými postupy řešení otázek, které Vás trápí
 • srovnání s IAS 17 - Leasingy.

Termín: 5.2. 2020, 9-14 hod., další termíny dle zájmu

Cena (bez DPH): 4.200 Kč

Cena zahrnuje:
Seminář, materiály, řešení rozsáhlých (komplexních) příkladů, 2 přestávky spojené s kávou a drobným občerstvením


IFRS 9 - Deriváty a zajišťovací účetnictví – Helena Vojáčková

Finanční deriváty jsou využívány k zajištění různých druhů rizik, v našich podmínkách se jedná nejčastěji o zajištění rizika měnového. Aby bylo možné deriváty spolu se zajišťovacím účetnictvím využít, je nutné splnit řadu podmínek. V rámci našeho semináře se seznámíte se zajišťovacím účetnictvím i těmito podmínkami. Budeme se také zabývat změnou, kterou přinesl nový standard IFRS 9 ve srovnání s IAS 39 a zastavíme se také u české legislativy v této oblasti.

Seminář je zejména určen vedle hlavních účetních, pracovníků controllingu, finančních ředitelů také pracovníků treasury, kteří řídí cah-flow a dalším pracovníkům řídícím rizika společnosti.

 • Druhy derivátů – základní klasifikace (forward, futures, swap, opce)
 • účetní úprava IFRS vs. Česká republika
 • zajišťovací účetnictví – základní druhy
 • zajišťovací účetnictví - postup
 • podmínky zajišťovacího účetnictví

Termín: 3.3.2020, 9-14 hod., další termíny dle zájmu

Cena (bez DPH): 4.200 Kč

Cena zahrnuje:
Seminář, materiály, řešení rozsáhlých (komplexních) příkladů, 2 přestávky spojené s kávou a drobným občerstvením


EXPERT IFRS – Helena Vojáčková

V oblasti Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) se stanete experty.

Náš kurz je pojat jako distanční studium – obsahuje 3 semináře a domácí příklady na přípravu a zopakování probrané látky. Kurz je uzavřen testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát EXPERT IFRS. Naše společnost je registrována u Komory auditorů ČR a hodiny můžete zahrnout do povinného vzdělávání (mimo povinné téma).

Kurz je určen všem, kteří se setkávají s IFRS, včetně přípravy tzv. „balíčků“ pro mateřskou společnost. Je pojat velmi prakticky, podstatné části jsou demonstrovány na příkladech (doporučujeme kalkulačku/telefon s odmocněním). Zároveň se snažíme, abyste se na kurzu
nenudili ☺ ať je toto Vaše první setkání s IFRS nebo o nich již víte hodně. Celý kurz bude demonstrován na konsolidované účetní závěrce velké společnosti.

Obsah
DEN 1
 1. Úvod do IFRS, včetně vazby na české účetnictví
 2. Koncepční rámec – základní koncepty IFRS
 3. Prezentace účetní závěrky
 4. Standardy v jednotlivých oblastech:
 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
Zadání příkladu č. 1 na domácí přípravu.

DEN 2
Diskuse nad řešení příkladu č. 1 z domácí přípravy.
 • IAS 38 – Nehmotná aktiva
 • IFRS 16 - Leasingy
 • IAS 40 – Investice do nemovitostí
 • IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 23 – Výpůjční náklady
 • IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
 • IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky
Zadání příkladu č. 2 na domácí přípravu.

DEN 3
Diskuse nad řešení příkladu č. 2 z domácí přípravy.
 • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
 • IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
 • IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
 • IAS 7 – Výkaz o peněžních tocích
 • IFRS 9 – Finanční nástroje – oblast opravných položek, efektivní úroková sazba
 • IFRS 13 – Reálná hodnota
V závěru semináře bude možné absolvovat test, který bude následně vyhodnocen

Termíny:
17.4., 20.4., 29.4. vždy 9-16 hod.

Cena (bez DPH):
12.900 Kč

Cena zahrnuje:
Seminář, materiály, vytištěná řešení příkladů s rozsáhlejším zadáním, výroční zpráva na níž bude demonstrována probíraná látka, oběd, 2 přestávky spojené s kávou a drobným občerstvením


Proč na seminář přímo k nám ? Podělíme se s Vámi o praktické zkušenosti z projektů, na kterých pracujeme ! Ukážeme Vám, jak to děláme my :-) přímo v Excelu ! To na jiném semináři neuvidíte... (samozřejmě se zachováním anonymity získaných informací!)

Lektor: Ing. Helena Vojáčková, MBA – s bohatými zkušenostmi v oblasti auditu, školení, poradenství,…

Místo konání: Seminář se bude konat v krásných prostorách Opero. Při přihlášení 2 a více účastníků z jedné společnosti, sleva na každého dalšího 12%.

Objednávky a dotazy: zc.otnecka@eranimes. Do přihlášky prosím, uveďte: vybraný seminář, jméno účastníka, identifikační údaje společnosti, email a telefon na účastníka a objednavatele. Odesláním přihlášky zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (viz také GDPR a Obchodní podmínky).

Certifikace: Námi pořádané semináře je možné zařadit jako kurzy v rámci povinného vzdělávání dle požadavků Komory auditorů ČR. Nejedná se však o povinné téma.