Restrukturalizace

Provedeme restrukturalizaci vaší společnosti nebo skupiny společností.

Po dohodě s vámi navrhneme a zrealizujeme vyčlenění částí společností, které mohou lépe a efektivněji fungovat samostatně. U některých činností je výhodnější je naopak začlenit a využít synergií ze společného sdílení např. účetních služeb.