Business plány

Společnost Akcento s.r.o. připravuje spolu se svými klienty business plány – modely budoucího vývoje.

Připravíme komplexní modely tvořené soustavou vzájemně provázaných excelových souborů – modely mohou začínat počtem potenciálních zákazníků, které je nutné kontaktovat k získání určitého počtu zrealizovaných obchodů a končit rozvahami a výkazy zisku a ztrát odhadovaných po dobu plánovaného trvání projektu.