Podnikové finance a analýzy v oblasti financí

V návaznosti na vaše potřeby provedeme analýzu oblasti financí a finančního řízení vaší společnosti. Zjištěné údaje porovnáme s bechmarky na úrovni České republiky, které jsou k danému oboru podnikání k dispozici. Dále údaje srovnáme s hodnotami obecně očekávanými a hodnotami platnými pro vaši oblast podnikání z pohledu mezinárodního (tzv. Emerging Markets).

Dále provedeme analýzu tzv. krycích příspěvků a identifikujeme, kde nejvíce spotřebováváte své tržby a výnosy. Doporučíme vám, na jaké oblasti se zaměřit a kde je vývoj pro vás největším rizikem.

Na základě analýzy navrhneme řešení oblastí, v nichž potřebuje vaše společnost zlepšit svoji výkonnost tak, aby byla lepší než vaše konkurence.

Na základě provedených analýz vám navrhneme řešení, která implementujeme.