O nás

Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Helena Vojáčková je řídícím a zakládajícím partnerem společnosti Akcento s.r.o. V rámci své dosavadní kariéry pracovala v celé řadě oblastí podnikových financí a ve společnosti Akcento s.r.o. se rozhodla využít tyto své znalosti a praktické zkušenosti. Oblasti financí se věnuje také jako lektorka kurzů na míru nebo i vzdělávacích kurzů otevřených široké veřejnosti.

Pracovní zkušenosti

Helena získala zkušenosti ve společnosti Ernst & Young a PricewaterhouseCoopers (audit finančních institucí), České Aerolinie a Český Aeroholding.

V Českých Aeroliniích a Českém Aeroholdingu měla na starosti účetnictví, daně a kontroling (Executive Director of accounting, controling and tax) a odpovídala také za konsolidaci skupiny podle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví. V rámci této skupiny řídila proces centralizace V dané oblasti a spolupodílela se na transformaci společností a vyčleňování jejích částí do samostatných dceřiných společností.Petr Huml

Petr Huml pracuje jako manažer auditních a poradenských zakázek. Od ukončení studia se profesně pohybuje v oblasti auditu, financí a účetnictví. Má za sebou zkušenosti jako auditor i manažer v průmyslovém podniku. Široký přehled mu pomáhá se u nových klientů rychle zorientovat, zaměřit se na podstatné oblasti a nalézat optimální a realizovatelná řešení.

Pracovní zkušenosti

Petr pracoval devět let v Oddělení finančních institucí ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde jako manažer řídil auditové i poradenské zakázky pro české i mezinárodní společnosti v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a leasingu. Účastnil se řady projektů due diligence a interního auditu v České republice i v zahraničí. Petr dále pracoval jako zástupce ředitele a později jako ředitel české holdingové společnosti působící i v zahraničí s odpovědností za ekonomický úsek zahrnující účetnictví, financování, personalistiku, informační technologie, právní služby, controlling a správu majetku. Má bohaté zkušenosti v oblasti vedení účetnictví a vykazování v souladu s IFRS a v oblasti konsolidací.


Petr i Helena jsou členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountant)Ing. Alena Šturmová (Wollerová)

Alena Šturmová pracuje jako manažer pro oblast řízení lidských zdrojů a interní komunikace. V průběhu své pracovní kariéry byla zaměstnána na různých pozicích v oblasti personalistiky, ale zároveň udělala dlouhodobou zkušenosti jako nezávislý konzultant. Zkušenost od zaměstnavatelů i od klientů jí pomáhá vidět projekty v širších souvislostech a pochopit reálné potřeby businessu.

Pracovní zkušenosti

Alena získala zkušenosti, z poradenské společnosti Accenture, z České spořitelny a následně pak z působení jako samostatný konzultant pro oblast lidských zdrojů.

Na začátku své kariéry měla v Accenture na starosti nábor a výběr zaměstnanců, seznámila se detailně s metodikou Assessment a Development center. Následně měla odpovědnost za celou oblast personalistky pro poradenskou společnost. V České spořitelně získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů - náboru a výběru zaměstnanců, odměňování a zaměstnaneckých výhod a vzdělávání. Zároveň v průběhu své kariéry realizovala výraznou změnu organizační struktury a s tím spojené masivní propouštění zaměstnanců, notifikační trénink a outplacement. Má zkušenost zároveň z centralizací podpůrných aktivit v rámci holdingu, restrukturalizací společnosti, nastavováním procesu, průzkumy spokojenosti zaměstnanců a vyjednávání s odbory.

Alena absolvovala studium Gestalt Institutu, je certifikovaným uživatelem nástrojů Garuda a TalentQ.